Svet-Stranek.cz
Vladimíra Holá 608 909 039
Vedení Účetnictví a Daňové Evidence

a neb.. na co bychom neměli zapomenout :-):Vladimíra Holá 608 909 039

a neb.. na co bychom neměli zapomenout :-)

Do této části bych chtěla postupně přidávat odkazy na stránky, které by Vám mohli být nápomocny.
01.02.2012 Přenesení daňové povinnosti II.

Soupis stavebních a montážních prací podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti

Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008.

Kód CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu
Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.
Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba
Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.
Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce
tj. práce demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické,…
a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

01.02.2012 Přenesení daňové povinnosti III.

Celé znění výkladu této novely naleznete na webových stránkách ministerstva financí:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativ a_metodika_14310.html

04.02.2012 Ceny pohonných hmot za rok 2011

Pro ty z Vás, kteří ke svému podnikání používají auto..
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/cestovni-nahrady /PHM/

04.02.2012 VÝDAJE PAUŠÁLEM !!!! I.

Velmi diskutované téma - kolik % lze uplatit v rámci paušálu Paušální výdaje procentem 2011
Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Nemusíme totiž schovávat doklady za výdaje a nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Své výdaje spočítáme vysokým procentem ze svých příjmů.podle toho, jaký druh příjmů máme:
Paušální výdaje pro rok 2011
• 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslné živnosti
• 60 % pro příjmy ze všech živností kromě řemeslných, ostatní příjmy (§ 10) ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem (k tomu i Příjmy pěstitelů)
• 40 % pro příjmy z jiného podnikání dle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. OSVČ bez živnosti)
• 30 % pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného do podnikání a samostatné výdělečné činnosti

návštěvníků stránky
celkem17 416
tento týden27
dnes3